021-66710350
میل راهنما مدل D021
ریال

میل راهنما پین کج مدل D021

دو مورد از مزایای این میل راهنما عبارتند از:

1- نصب آسان

2- حذف ماشینکاری پشت هلدر با استفاده از پیچ مغزی D35

اطلاعات فنی
عنوان محصول:

میل راهنما مدل D021

توضیحات کوتاه محصول:

کشور سازنده:

ایران

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

میل راهنما پین کج مدل D021

دو مورد از مزایای این میل راهنما عبارتند از:

1- نصب آسان

2- حذف ماشینکاری پشت هلدر با استفاده از پیچ مغزی D35