021-66710350
کولیس معمولی آسیمتو سریه 341
ریال

کولیس های معمولی آسیمتو Vernier Calipers

کولیس معمولی آسیمتو سریه 341 Vernier Calipers موجود می باشد.

کولیس معمولی آسیمتو 10 سانتی متر  دقت 0.02 - کولیس معمولی آسیمتو 10 سانتی متر دقت 0.05 - کولیس معمولی آسیمتو 15 سانتی متر دقت 0.02 - کولیس معمولی آسیمتو 15 سانتی متر دقت 0.05 - کولیس معمولی آسیمتو 20 سانتی متر دقت 0.02 - کولیس معمولی آسیمتو 20 سانتی متر دقت 0.05 - کولیس معمولی آسیمتو 30 سانتی متر دقت 0.02 - کولیس معمولی آسیمتو 30 سانتی متر دقت 0.05 موجود می باشد.

سطوح اندازه گیری اجازه می دهد تا قطر داخلی - قطر خارج و عمق ابزار مورد نظر را اندازه گیری فرمایید.

کولیس معمولی آسیمتو از فولاد ضد زنگ ساخته شده و سطح آن سخت کاری شده است.

لوازم جانبی استاندارد:

کارت گارانتی

راهنمای آموزش

گواهی کالیبراسیون


اطلاعات فنی
عنوان محصول:

کولیس معمولی آسیمتو سریه 341

توضیحات کوتاه محصول:

کولیس های معمولی آسیمتو Vernier Calipers

کشور سازنده:

هنگ کنگ

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

کولیس معمولی آسیمتو سریه 341 Vernier Calipers موجود می باشد.

کولیس معمولی آسیمتو 10 سانتی متر  دقت 0.02 - کولیس معمولی آسیمتو 10 سانتی متر دقت 0.05 - کولیس معمولی آسیمتو 15 سانتی متر دقت 0.02 - کولیس معمولی آسیمتو 15 سانتی متر دقت 0.05 - کولیس معمولی آسیمتو 20 سانتی متر دقت 0.02 - کولیس معمولی آسیمتو 20 سانتی متر دقت 0.05 - کولیس معمولی آسیمتو 30 سانتی متر دقت 0.02 - کولیس معمولی آسیمتو 30 سانتی متر دقت 0.05 موجود می باشد.

سطوح اندازه گیری اجازه می دهد تا قطر داخلی - قطر خارج و عمق ابزار مورد نظر را اندازه گیری فرمایید.

کولیس معمولی آسیمتو از فولاد ضد زنگ ساخته شده و سطح آن سخت کاری شده است.

لوازم جانبی استاندارد:

کارت گارانتی

راهنمای آموزش

گواهی کالیبراسیون