021-66710350
میل رهنما مدل D01
ریال

Material:1.7131 - 720 HV

میل راهنما پین کج مدل D01:

انواع میل راهنما در سایز ها و طول های مختلف


 • کد سفارش

 • کد سفارش

 • کد سفارش

 • کد سفارش

 • D01- 18x100

 • D01- 16x80

 • D01- 14x60

 • D01- 9x60

 • D01- 18x120

 • D01- 16x100

 • D01- 14x80

 • D01- 9x80

 • D01- 18x140

 • D01- 16x120

 • D01- 14x100

 • D01- 10x60

 • D01- 18x160

 • D01- 16x140

 • D01- 14x120

 • D01- 10x100

 • D01- 18x180

 • D01- 16x160

 • D01- 15x60

 • D01- 12x60

 • D01- 20x60

 • D01- 18x60

 • D01- 15x100

 • D01- 12x100

 • D01- 20x160

 • D01- 18x80

 • D01- 16x60

 • D01- 12x140

جهت سفارش سایز مورد نیاز و خارج از جدول بالا با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فنی
عنوان محصول:

میل رهنما مدل D01

توضیحات کوتاه محصول:

Material:1.7131 - 720 HV

کشور سازنده:

ایران

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

میل راهنما پین کج مدل D01:

انواع میل راهنما در سایز ها و طول های مختلف


 • کد سفارش

 • کد سفارش

 • کد سفارش

 • کد سفارش

 • D01- 18x100

 • D01- 16x80

 • D01- 14x60

 • D01- 9x60

 • D01- 18x120

 • D01- 16x100

 • D01- 14x80

 • D01- 9x80

 • D01- 18x140

 • D01- 16x120

 • D01- 14x100

 • D01- 10x60

 • D01- 18x160

 • D01- 16x140

 • D01- 14x120

 • D01- 10x100

 • D01- 18x180

 • D01- 16x160

 • D01- 15x60

 • D01- 12x60

 • D01- 20x60

 • D01- 18x60

 • D01- 15x100

 • D01- 12x100

 • D01- 20x160

 • D01- 18x80

 • D01- 16x60

 • D01- 12x140

جهت سفارش سایز مورد نیاز و خارج از جدول بالا با ما تماس بگیرید.