021-66710350
کفشک چدنی CR
ریال

راهنما عقب

کفشک چدنی سطح کار مستطیل مدل CR

کفشک چدنی : C

راهنما عقب - سطح کار مستطیل : R

سطح کار : 09

راهنما لغزشی : A .

کد سفارش : CR09.A

تمامی کفشک ها دارای راهنما لغزشی - راهنمای ساچمه ای - قفسه پلاستیکی و قفسه برنجی می باشد

اطلاعات فنی
عنوان محصول:

کفشک چدنی CR

توضیحات کوتاه محصول:

راهنما عقب

کشور سازنده:

ایران

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

کفشک چدنی سطح کار مستطیل مدل CR

کفشک چدنی : C

راهنما عقب - سطح کار مستطیل : R

سطح کار : 09

راهنما لغزشی : A .

کد سفارش : CR09.A

تمامی کفشک ها دارای راهنما لغزشی - راهنمای ساچمه ای - قفسه پلاستیکی و قفسه برنجی می باشد