021-66710350
کفشک چدنی CZ
ریال

راهنما قطری

کفشک چدنی سطح کار مستطیل مدل CZ 

تمامی کفشک ها دارای راهنما لغزشی - راهنما ساچمه ای - قفسه پلاستیکی و قفسه برنجی می باشد

اطلاعات فنی
عنوان محصول:

کفشک چدنی CZ

توضیحات کوتاه محصول:

راهنما قطری

کشور سازنده:

ایران

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

کفشک چدنی سطح کار مستطیل مدل CZ 

تمامی کفشک ها دارای راهنما لغزشی - راهنما ساچمه ای - قفسه پلاستیکی و قفسه برنجی می باشد