021-66710350
کفشک فولادی سطح کار گرد
ریال

راهنما عقب

کفشک فولادی سطح کار گرد دارای مزایای زیر می باشد:

قیمت  مناسب

استحکام مطلوب در مقایسه با نمونه های چدنی کم ضخامت

کوتاه بودن ارتفاع (مناسب برای پرسهای با دهانه کوچک)

اطلاعات فنی
عنوان محصول:

کفشک فولادی سطح کار گرد

توضیحات کوتاه محصول:

راهنما عقب

کشور سازنده:

ایران

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

کفشک فولادی سطح کار گرد دارای مزایای زیر می باشد:

قیمت  مناسب

استحکام مطلوب در مقایسه با نمونه های چدنی کم ضخامت

کوتاه بودن ارتفاع (مناسب برای پرسهای با دهانه کوچک)