021-66710350
کفشک فولادی سطح کار مستطیل
ریال

راهنما عقب - تقویت سیستم راهنما و استحکام بیشتر صفحات

این کفشک دارای استحکام بیشتر صفحات , افزایش قطر سیستم راهنما و از بوش D016 ساخته شده است.

این کفشک جایگزین مناسب کفشک های چدنی می باشد.

ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع مطابق درخواست مشتریان محترم انجام می شود.


اطلاعات فنی
عنوان محصول:

کفشک فولادی سطح کار مستطیل

توضیحات کوتاه محصول:

راهنما عقب - تقویت سیستم راهنما و استحکام بیشتر صفحات

کشور سازنده:

ایران

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

این کفشک دارای استحکام بیشتر صفحات , افزایش قطر سیستم راهنما و از بوش D016 ساخته شده است.

این کفشک جایگزین مناسب کفشک های چدنی می باشد.

ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع مطابق درخواست مشتریان محترم انجام می شود.