021-66710350
قطعات پیش ساخته قالب های فلزی
ریال

کفشک فولادی 3SU برای قالب های مرحله ای لایه ساز

کفشک فولادی با جانمایی جزییات:
میله های راهنما درون کفشک میانی تثبیت شده که حداقل انحراف و حداکثر پایداری و دقت را فراهم می کند.
فنر بندی این قالب به صورت واحدهای ترکیبی دارای مزایای ویژه و منحصر به فرد است.
جبران کننده ها و فضا دهنده ها باعث می شوند قالب در دراز مدت براحتی قابل اصلاح ارتفاع در نگهداری و تعمیرات باشد.
تو خالی بودن میله های راهنما باعث کاهش اینرسی در مجموعه شده که جهت تولید در سرعت های بالا بسیار مناسب است.
اطلاعات فنی
عنوان محصول:

قطعات پیش ساخته قالب های فلزی

توضیحات کوتاه محصول:

کفشک فولادی 3SU برای قالب های مرحله ای لایه ساز

کشور سازنده:

ایران

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

کفشک فولادی با جانمایی جزییات:
میله های راهنما درون کفشک میانی تثبیت شده که حداقل انحراف و حداکثر پایداری و دقت را فراهم می کند.
فنر بندی این قالب به صورت واحدهای ترکیبی دارای مزایای ویژه و منحصر به فرد است.
جبران کننده ها و فضا دهنده ها باعث می شوند قالب در دراز مدت براحتی قابل اصلاح ارتفاع در نگهداری و تعمیرات باشد.
تو خالی بودن میله های راهنما باعث کاهش اینرسی در مجموعه شده که جهت تولید در سرعت های بالا بسیار مناسب است.