021-66710350
هلدر رو تراشی tsknr-l آکو
ریال

هلدر روتراشی آکو (AKKO) سیستم T مدل TSKNR-L زاویه 75 درجه می باشد.

هلدر رو تراشی به صورت موازی با قطعه مورد نظر حرکت می کند و از قطر آن می کاهد.

هلدر های تراشکاری طبق 5 حرف از حروف لاتین شناخته می شود که در ادامه به آن می پردازیم :

حرف اول : ماهیت گیرش تیغه الماس
حرف دوم : مدل تیغه الماسی است که به روی هلدر تراشکاری بسته می شود
حرف سوم : زاویه هلدر تراشکاری
حرف چهارم : نشان دهنده ورودی با چه زاویه ای به هلدر تراشکاری بسته می شود (حرف دوم تیغه الماس نیز می باشد)
حرف پنجم : چپ ، راست و یا مستقیم بودن هلدر تراشکاری را مشخص می کند

  • هلدر تراشکاری وظیفه نگه داشتن تیغه الماس (اینسرت) را بر عهده دارد.

هلدر رو تراشی tsknr-l در سایز و طول های مختلف موجود می باشد.
این مدل هلدر رو تراشی با سیستم نگهدارنده کلمپ و پیچ (روبند و پیچ) می باشد.

گیرش زیر بند به وسیله پیچ و گیرش تیغه الماس (اینسرت) به وسیله رو بند می باشد.

سایز و طول هلدر و مدل تیغه الماس (اینسرت) را در جدول ذیل ملاحظه بفرمایید:


سایز و مدل تیغه الماس

طول کل هلدر

سایز هلدر

SNM1204

125MM

TSKNR-L 2020 K12

SNM1204

150MM

TSKNR-L 2525 M12

SNM1204

170MM

TSKNR-L 3232 P12

SNM1506

170MM

TSKNR-L 3232 P15


اطلاعات فنی
عنوان محصول:

هلدر رو تراشی tsknr-l آکو

توضیحات کوتاه محصول:

هلدر روتراشی آکو (AKKO) سیستم T مدل TSKNR-L زاویه 75 درجه می باشد.

کشور سازنده:

ترکیه

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

هلدر رو تراشی به صورت موازی با قطعه مورد نظر حرکت می کند و از قطر آن می کاهد.

هلدر های تراشکاری طبق 5 حرف از حروف لاتین شناخته می شود که در ادامه به آن می پردازیم :

حرف اول : ماهیت گیرش تیغه الماس
حرف دوم : مدل تیغه الماسی است که به روی هلدر تراشکاری بسته می شود
حرف سوم : زاویه هلدر تراشکاری
حرف چهارم : نشان دهنده ورودی با چه زاویه ای به هلدر تراشکاری بسته می شود (حرف دوم تیغه الماس نیز می باشد)
حرف پنجم : چپ ، راست و یا مستقیم بودن هلدر تراشکاری را مشخص می کند

  • هلدر تراشکاری وظیفه نگه داشتن تیغه الماس (اینسرت) را بر عهده دارد.

هلدر رو تراشی tsknr-l در سایز و طول های مختلف موجود می باشد.
این مدل هلدر رو تراشی با سیستم نگهدارنده کلمپ و پیچ (روبند و پیچ) می باشد.

گیرش زیر بند به وسیله پیچ و گیرش تیغه الماس (اینسرت) به وسیله رو بند می باشد.

سایز و طول هلدر و مدل تیغه الماس (اینسرت) را در جدول ذیل ملاحظه بفرمایید:


سایز و مدل تیغه الماس

طول کل هلدر

سایز هلدر

SNM1204

125MM

TSKNR-L 2020 K12

SNM1204

150MM

TSKNR-L 2525 M12

SNM1204

170MM

TSKNR-L 3232 P12

SNM1506

170MM

TSKNR-L 3232 P15