021-66710350
هلدر اکو مدل TDNNN مستقیم
ریال

هلدر آکو (AKKO) سیستم T مدل TDNNN زاویه 62.5 درجه می باشد.

هلدر اکو مدل TDNNN مستقیم در سایز ها و طول های مختلف موجود می باشد.

هلدر تراشکاری وظیفه نگه داشتن تیغه الماس را در دستگاه های برش کاری و تراشکاری بر عهده دارد.

هلدر رو تراشی به صورت موازی با قطعه مورد نظر حرکت می کند و از قطر آن می کاهد.

هلدر های تراشکاری طبق 5 حرف از حروف لاتین شناخته می شوند که در ادامه به آنها می پردازیم:
حرف اول : ماهیت گیرش تیغه الماس (اینسرت)
حرف دوم : نشان دهنده مدل تیغه الماسی است که به روی هلدر تراشکاری بسته می شود
حرف سوم : زاویه هلدر
حرف چهارم : نشان دهنده آن است که ورودی با چه زاویه ای به هلدر تراشکاری بسته می شود و در ضمن حرف دوم تیغه الماس (اینسرت) نیز می باشد.
حرف پنجم : نشان دهنده چپ ، راست و یا مستقیم بودن هلدر تراشکاری می باشد.
سایز ، طول هلدر و سایز تیغه الماس مربوط به هلدر رو تراشی مدل TDNNN را در جول ذیل مشاهده بفرمایید:


سایز تیغه الماس

طول هلدر

سایز هلدر

DNM1104

100MM

TDNNN 1616 H11

DNM1104

125MM

TDNNN 2020 K11

DNM1104

150MM

TDNNN 2525 M11

DNM1506

125MM

TDNNN 2020 K15

DNM1506

150MM

TDNNN 2525 M15

DNM1506

170MM

TDNNN 3232 P15

DNM1506

250MM

TDNNN 4040 S15

DNM1506

250MM

TDNNN 5050 S15اطلاعات فنی
عنوان محصول:

هلدر اکو مدل TDNNN مستقیم

توضیحات کوتاه محصول:

هلدر آکو (AKKO) سیستم T مدل TDNNN زاویه 62.5 درجه می باشد.

کشور سازنده:

ترکیه

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

هلدر اکو مدل TDNNN مستقیم در سایز ها و طول های مختلف موجود می باشد.

هلدر تراشکاری وظیفه نگه داشتن تیغه الماس را در دستگاه های برش کاری و تراشکاری بر عهده دارد.

هلدر رو تراشی به صورت موازی با قطعه مورد نظر حرکت می کند و از قطر آن می کاهد.

هلدر های تراشکاری طبق 5 حرف از حروف لاتین شناخته می شوند که در ادامه به آنها می پردازیم:
حرف اول : ماهیت گیرش تیغه الماس (اینسرت)
حرف دوم : نشان دهنده مدل تیغه الماسی است که به روی هلدر تراشکاری بسته می شود
حرف سوم : زاویه هلدر
حرف چهارم : نشان دهنده آن است که ورودی با چه زاویه ای به هلدر تراشکاری بسته می شود و در ضمن حرف دوم تیغه الماس (اینسرت) نیز می باشد.
حرف پنجم : نشان دهنده چپ ، راست و یا مستقیم بودن هلدر تراشکاری می باشد.
سایز ، طول هلدر و سایز تیغه الماس مربوط به هلدر رو تراشی مدل TDNNN را در جول ذیل مشاهده بفرمایید:


سایز تیغه الماس

طول هلدر

سایز هلدر

DNM1104

100MM

TDNNN 1616 H11

DNM1104

125MM

TDNNN 2020 K11

DNM1104

150MM

TDNNN 2525 M11

DNM1506

125MM

TDNNN 2020 K15

DNM1506

150MM

TDNNN 2525 M15

DNM1506

170MM

TDNNN 3232 P15

DNM1506

250MM

TDNNN 4040 S15

DNM1506

250MM

TDNNN 5050 S15