021-66710350
هلدر روتراشی آکو (AKKO) مدل TSDNN
ریال

هلدر روتراشی آکو (AKKO) سیستم T مدل TSDNN زاویه 45درجه می باشد.

هلدر روتراشی آکو (AKKO) مدل TSDNN در سایزها و طول های مختلف موجود می باشد.
هلدر روتراش با سیستم نگهدارنده کلمپ و پیچ (روبند و پیچ) سیستم T گیرش زیر بند به وسیله پیچ و گیرش اینسرت به وسیله کلمپ (روبند) جهت استفاده با دستگاه دستی (MANUEL) و اتوماتیک (CNC) می باشد.

سایز و طول های هلدر روتراشی آکو (AKKO) مدل TSDNN با سیستم T را می توانید در جدول ذیل ملاحظه بفرمایید:

SNM 1204 100MM TSDNN 1616 H2
SNM 1204 125MM TSDNN 2020 K12
SNM 1204 150MM TSDNN 2525 M12
SNM 1204 170MM TSDNN 3232 P12
SNM 1506 150MM TSDNN 2525 M15
SNM 1506 170MM TSDNN 3232 P15
SNM 1506 250MM TSDNN 4040 S15اطلاعات فنی
عنوان محصول:

هلدر روتراشی آکو (AKKO) مدل TSDNN

توضیحات کوتاه محصول:

هلدر روتراشی آکو (AKKO) سیستم T مدل TSDNN زاویه 45درجه می باشد.

کشور سازنده:

ترکیه

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

هلدر روتراشی آکو (AKKO) مدل TSDNN در سایزها و طول های مختلف موجود می باشد.
هلدر روتراش با سیستم نگهدارنده کلمپ و پیچ (روبند و پیچ) سیستم T گیرش زیر بند به وسیله پیچ و گیرش اینسرت به وسیله کلمپ (روبند) جهت استفاده با دستگاه دستی (MANUEL) و اتوماتیک (CNC) می باشد.

سایز و طول های هلدر روتراشی آکو (AKKO) مدل TSDNN با سیستم T را می توانید در جدول ذیل ملاحظه بفرمایید:

SNM 1204 100MM TSDNN 1616 H2
SNM 1204 125MM TSDNN 2020 K12
SNM 1204 150MM TSDNN 2525 M12
SNM 1204 170MM TSDNN 3232 P12
SNM 1506 150MM TSDNN 2525 M15
SNM 1506 170MM TSDNN 3232 P15
SNM 1506 250MM TSDNN 4040 S15