021-66710350
فرز الماس (کارباید) سایز 3
ریال

ابزار های مخصوص دستگاه های CNC اعم از فرز انگشتی کارباید (الماس) - مته کارباید (الماس) - قلاویز کارباید (الماس) - برقو کارباید (الماس) - مته مرغک کارباید (الماس) - مته خزینه کارباید (الماس) و اینسرت های تراشکاری موجود می باشد.

فرز الماس (کارباید) سایز 3
دنباله فرز انگشتی الماس (کارباید) : 4 میلیمتر
سختی فرز انگشتی الماس (کارباید) : 55-45 راکول
برند فرز انگشتی کارباید (الماس) : OPTIMUM
مدل فرز انگشتی الماس (کارباید) : سرتخت 4 پر
ابزار مخصوص دستگاه CNC مانند فرز انگشتی الماس (کارباید) - مته کارباید (الماس) - مته مرغک الماس (کارباید) - مته خزینه کارباید (الماس) - قلاویز کارباید (الماس) - برقو الماس (کارباید) - اینسرت های کفتراشی - اینسرت داخل تراشی - اینسرت گام زنی و... موجود می باشد.


اطلاعات فنی
عنوان محصول:

فرز الماس (کارباید) سایز 3

توضیحات کوتاه محصول:

ابزار های مخصوص دستگاه های CNC اعم از فرز انگشتی کارباید (الماس) - مته کارباید (الماس) - قلاویز کارباید (الماس) - برقو کارباید (الماس) - مته مرغک کارباید (الماس) - مته خزینه کارباید (الماس) و اینسرت های تراشکاری موجود می باشد.

کشور سازنده:

آلمان

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

فرز الماس (کارباید) سایز 3
دنباله فرز انگشتی الماس (کارباید) : 4 میلیمتر
سختی فرز انگشتی الماس (کارباید) : 55-45 راکول
برند فرز انگشتی کارباید (الماس) : OPTIMUM
مدل فرز انگشتی الماس (کارباید) : سرتخت 4 پر
ابزار مخصوص دستگاه CNC مانند فرز انگشتی الماس (کارباید) - مته کارباید (الماس) - مته مرغک الماس (کارباید) - مته خزینه کارباید (الماس) - قلاویز کارباید (الماس) - برقو الماس (کارباید) - اینسرت های کفتراشی - اینسرت داخل تراشی - اینسرت گام زنی و... موجود می باشد.