021-66710350
دریل
ریال

دریل های ساده به آن دسته دریل هایی گفته می شود که حالت چکشی (ضربه ای)ندارند و مناسب برای کار بر روی فلزات و چوب و مواد مصنوعی بوده این دسته دریل ها به دلیل نداشتن حالت چکشی برای سوراخکاری روی دیوار توصیه نمی شود.

مدل : gbm 6 re
قدرت :W 350 
سرعت در حالت آزاد : 4000-0 RPM
سه نظام : MM 6
وزن : 1.2 KG
دارای چپ گرد و راست گرد - دیمر دار

اطلاعات فنی
عنوان محصول:

دریل

توضیحات کوتاه محصول:

دریل های ساده به آن دسته دریل هایی گفته می شود که حالت چکشی (ضربه ای)ندارند و مناسب برای کار بر روی فلزات و چوب و مواد مصنوعی بوده این دسته دریل ها به دلیل نداشتن حالت چکشی برای سوراخکاری روی دیوار توصیه نمی شود.

کشور سازنده:

بوش آلمان

قیمت محصول:

تومان

معرفی محصول:

مدل : gbm 6 re
قدرت :W 350 
سرعت در حالت آزاد : 4000-0 RPM
سه نظام : MM 6
وزن : 1.2 KG
دارای چپ گرد و راست گرد - دیمر دار